Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Terrence Malick

Terrence Malick

Tiểu sử

  • Được biết đến: Directing
  • Sinh nhật: 1943-11-30
  • Nơi Sinh: Waco, Texas, USA
  • Còn được Biết đến Như: 테런스 맬릭, 泰倫斯·馬利克, Малик, Терренс, テレンス・マリック, Terry Malick, 테렌스 맬릭