Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1983-04-21
  • Nơi Sinh: Oxford, Oxfordshire, England UK
  • Còn được Biết đến Như: Gugulethu Sophia Mbatha, Gugulethu Mbatha, Gugulethu Mbatha-Raw, Gugu Mbatha Raw, Γκούγκου Μπάθα-Ρο, 구구 엠바사 로, ググ・バサ=ロー, Гугу Эмбата-Ро, Гугу Мбата-Роу, 古古·瑪芭塔-勞